Prețuri în timp real

1
Bitcoin
Bitcoin
$3,456.30
-0.10%
2
XRP
XRP
$0.2897
-1.07%
3
Ethereum
Ethereum
$106.20
1.02%
4
EOS
EOS
$2.291
2.92%
6
Bitcoin Cash
Bitcoin Cash
$112.04
1.42%
7
Litecoin
Litecoin
$31.150
1.35%
8
TRON
TRON
$0.027403
4.20%
9
Stellar
Stellar
$0.084048
-3.90%
11
Cardano
Cardano
$0.038673
0.57%
13
Monero
Monero
$44.037
1.65%
14
IOTA
IOTA
$0.2573
0.79%
Latest Crypto Fear & Greed Index

Politica de confidentialitate

P

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE
Politică de confidențialitate
Ultima actualizare: mai 2018
I. Informații generale
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre
preocupările principale ale site-ului criptomonitor.ro
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră
cu caracter personal, în contextul utilizării platformei online criptomonitor.ro
II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
II.1. Dacă sunteți vizitator al acestei platforme, browser-ul va prelucra datele
dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării
site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de comentarii, în măsura în
care ne contactați în acest fel, sau daca alegeti sa va abonati la newsletter-ul nostru.
III. Scopurile și temeiurile de prelucrării
III.1. Dacă sunteți vizitator al site-ului criptomonitor.ro, browser-ul prelucrează datele
dumneavoastră cu caracter personal astfel:
 pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor
de comunicare la distanţă (e-mail), de comunicări privind noi articole de pe site / ori
comunicarea anunțului câștigării unui concurs, de exemplu.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul
dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin
completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la
newsletter disponibil pe site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări
puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail conţinând comunicări informaționale.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării
consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea
urmări negative pentru dumneavoastră.
 pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi
experiența dumneavoastră oferită pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al
lui publicatiei criptomonitor.ro de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru
a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor
comentarii, întrebări sau reclamații.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor
pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele
Ca principiu, site-ului criptomonitor.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter
personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai
sus.
Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, site-ului
criptomonitor.ro va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest
scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de site-ului criptomonitor.ro pe baza
consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.
V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, site-ului criptomonitor.ro poate dezvălui datele
dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Site-ul în
desfășurarea activității prin intermediul site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de
servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ
enumerate:
 pentru administrarea Site-ului;
 pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin
intermediul lui;
 pentru transmiterea de comunicări informaționale de marketing, în condițiile și limitele
prevăzute de lege;
 atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
VI. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate către site-ului criptomonitor.ro pot fi transferate în
afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în
calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
 dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare
efectuate de către site-ului criptomonitor.ro, conform celor descrise în prezentul
document;
 dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea site-ului
criptomonitor.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii
privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele,
scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor,
etc;
 dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de
către site-ului criptomonitor.ro a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate,
precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată
fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest
lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in
care se aplică unul dintre următoarele motive:
 acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost
colectate sau prelucrate;
 în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru
prelucrare;
 în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care
să prevaleze;
 în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei
obligații legale;
 datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale
societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta
căruia se află operatorul.
Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, site-ului criptomonitor.ro să
anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste
condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
 dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
 persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea
corectitudinii datelor;
 prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter
personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar
persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în
instanță; sau
 persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru
intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului
prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter
personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de
citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către site-ului

criptomonitor.ro către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile
prevăzute de lege;
 dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin
transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana
vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al site-
ului criptomonitor.ro sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care
site-ul criptomonitor.ro poate demonstra că are motive legitime și imperioase care
justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților
persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui
drept în instanță;
 în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie
prelucrate în scop de marketing direct.
 dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi
subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv
crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o
afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal
sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă
adresați la adresa de email: criptomonitor@gmail.com.
Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie.

Discută cu alți pasionați de criptomonede pe

Grupul Criptomonede Romania

Învață cum să investești în CriptoMonede

→ Nu ai investit încă în criptomonede? Vezi platforma recomandată de către criptomonitor.ro și acreditată de către instituții financiare din Europa

Comentarii recente

Pin It on Pinterest